l
trophy Оны шилдэг
ААН

Манай компани 2022 оны Барилга, нийтийн аж ахуйн салбарын оны шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага

2021 онд чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015, стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн

l
iso
237+ Зураг төсөл
139+ Хэрэгжсэн төсөл
32+ Хүний нөөц

Мэдээ мэдээллэл