Өмнөговь аймаг зочдоо угтах хаалга

Өмнөговь аймаг зочдоо угтах хаалга
  • 2024-02-26
  • Тилеубек
  • Мэдээ мэдээлэл

Энэ нь "Бүтээн байгуулалт-2018" жилийн хүрээнд Улаанбаатар-Даланзадгад чиглэлийн зам дагуу Өмнөговь аймгийн онцлогийг харуулсан цогцолбор байгууламж аж. Угтах, үдэх талбай, авто зогсоол, явган хүний зам, иж бүрэн гэрэлтүүлэг, нийтийн био бие засах газар зэргийг байгуулахаар "Эм Эс Эл" ХХК зураг төслийг хийж гүйцэтгэжээ.