Хот төлөвлөлт

Хот төлөвлөлт

Бид захиалагчийн хүсэл төсөөллийг хүндэтгэж,  барилга байгууламжийн иж бүрэн  төлөвлөлтийг  норм дүрэм, стандарт дагуу  сүүлийн үеийн программаар дэвшилтэт техник технологийн шаардлагад нийцүүлэн  харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэн олон улсын жишигт хүрэхүйц зураг төсөл гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Барилга байгууламжийн төслийн бэлтгэл үеэс барьж  ашиглалтад оруулах хүртэлх бүхий л үйл явцад бид таньтай хамт байх болно.

Ландшафт

Ландшафт

Бид захиалагчийн хүсэл төсөөллийг хүндэтгэж,  барилга байгууламжийн иж бүрэн  төлөвлөлтийг  норм дүрэм, стандарт дагуу  сүүлийн үеийн программаар дэвш