Халаалт агаар сэлгэлт

Халаалт агаар сэлгэлт

 • Барилгын халаалтын систем
 • Барилгын агаар сэлгэлтийн систем
 • Бага оврын зуухны ба дулааны дэд станц
 • Барилгын усан ба агаарын хөргөлтийн систем
Цэвэр бохир ус

Цэвэр бохир ус

 • Барилгын халуун хүйтэн усны систем
 • Барилгын бохир усны систем
 • Барилгын гал унтраах систем/ус, хөөс, хий/
Цахилгаан

Цахилгаан

 • Барилгын эрчим хүчний хэрэглээний тооцоолол
 • Хүчдэлийн уналтын тооцоо
 • Цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа, тасралтгүй тэжээлийн систем (UPS) болон ослын үеийн дизель генераторын зураг төсөл
 • Газардуулгын тооцоо, зураг төсөл
 • Аянгын хамгаалалтын зураг төсөл
 • Хуучин барилгын тооцоолол, цахилгаан хангамжийн дахин төлөвлөлт
Холбоо дохиолол

Холбоо дохиолол

 • Галын дохиоллийн систем
 • Хяналтын камерийн систем
 • Нэвтрэх систем
 • Телефон болон дотоод сүлжээний систем
 • Зарлан мэдээллэх систем
 • Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй дохиолол домофон систем
Автоматжуулалт

Автоматжуулалт

 • Халаалт агаар сэлгэлтийн удирдлагын самбарын загварчлал болон иж бүрэн зураг
 • Дулааны узелийн автоматжуулалтын зураг болон шийдэл
 • Барилгын ухаалаг системийн шийдэл болон зураг
 • Гэрийн автоматжуулалтын шийдэл болон зураг
 • Удирдлагын самбарын програмчлал
 • Удирдлагын самбарын туршилт, угсралт
Гадна дулаан

Гадна дулаан

 • Гадна гол болон салбар дулааны шугам сүлжээ болон түүний дагалдах барилга байгууламжийн төлөвлөлт
Ус хангамж, ариутгах татуурга

Ус хангамж, ариутгах татуурга

Гадна гол болон салбар цэвэр бохир усны шугам сүлжээ болон түүний дагалдах барилга байгууламжийн төлөвлөлт

Гадна цахилгаан

Гадна цахилгаан

Гадна холбоо

Гадна холбоо