Холбоо барих

Барилгын зураг төслийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол